Simaxx, die uw gebouw 24 uur per dag in de gaten houdt, wordt inmiddels in meer dan 300 Nederlandse gebouwen gebruikt. Het softwareplatform wist in deze gebouwen het energieverbruik met gemiddeld 20 procent naar beneden te krijgen, terwijl het binnenklimaat voor de ‘bewoners’ aantoonbaar comfortabeler én gezonder is. Bent u ook zo benieuwd naar wat Simaxx uw pand laat vertellen?

Smart Buildings

Gebouwen zijn vaak uitgerust met duizenden sensoren die data genereren. Slimme software zoals Simaxx kan alle data uit verschillende systemen verzamelen, analyseren en omzetten in relevante informatie. Mogelijke problemen worden tijdig gesignaleerd om toekomstige klachten en storingen te voorkomen. Dit leidt tot minder onderhoud en minder inspectie van het gebouw. Gebouwen functioneren dan niet alleen beter op het gebied van comfort, duurzaamheid en onderhoud, maar er kunnen ook patronen worden ontdekt van het gedrag van gebruikers. Daardoor weet u waar gebruikers behoefte aan hebben. Een slim gebouw is perfect afgestemd op haar gebruikers én blijft zichzelf continu aanpassen.

What’s in for me as a property manager?

Simaxx is een softwareplatform om gebouwen in de toekomst voor iedereen te verbeteren. U als property manager profiteert van meer comfort, minder onderhoud en doorlopend toezicht. Want Simaxx geeft dag en nacht, zeven dagen per week in één oogopslag inzicht in de prestaties van uw gebouwinstallaties. Simaxx haalt continu allerlei data uit verschillende gebouwgerelateerde systemen en zet deze om in relevante informatie.

Mogelijke problemen worden hierdoor tijdig gesignaleerd om toekomstige klachten en storingen te voorkomen. Dit leidt tot minder onderhoud en minder inspectie van het gebouw. Dit zorgt voor een aanzienlijke reductie van onderhoudskosten. Simaxx vraagt letterlijk hoe uw gebouw zich voelt en vertelt dat onmiddellijk aan u door.

Door het verzamelen van data houdt Simaxx uw gebouw in goede conditie. Hiermee wordt er een grote stap gezet in de verduurzaming van uw pand. Inzicht in prestaties van technische installaties leidt dan niet alleen tot kostenbesparing, energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot. Maar ook tot tevreden gebruikers die productief werken in een energie-efficiënt, comfortabeler en gezond gebouw, zonder onnodige investeringen.

Benefits for property managers

– Aanzienlijke reductie van onderhoudskosten
– Energie besparen en schadelijke uitstoot verminderen
– Nieuwe dienstverlening en meer continuïteit in omzet
– Beheren en besparen door direct inzicht in gebouwprestaties

null

Offerte aanvragen?
Mail ons:
info@simaxx.com