Wat levert Simaxx op voor onderhoud & exploitatie?

Voor uw klant

Meer dan 10% kostenbesparing in
het eerste jaar
Ruim 10 – 35 % energiebesparing
zonder investering
Aantoonbare besparingen voor
de huurder
Aantoonbare verduurzaming van de vastgoedportefeuille
Ontzorgen van uw klant
Daardoor een
duurzame relatie
met uw klant. Ook na oplevering van een installatie
Nieuwe extra dienstverlening. Daardoor meer continuïteit in omzet
Uw klant wilt niet meer om u heen door uw service op maat!

Voor uzelf

Ontzorgen van uw klant
Daardoor een
duurzame relatie
met uw klant. Ook na oplevering van een installatie
Nieuwe extra dienstverlening. Daardoor meer continuïteit in omzet
Uw klant wilt niet meer om u heen door uw service op maat!

Actuele resultaten

Simaxx wordt al in
200
projecten toegepast
76.000
datapunten
6.600.000.000
datasamples
550.000.000
representatieve
uurlijkse waarden
1.100.000.000
berekende
performance waarden
Het grootste project is
20.800
datapunten