Tussenresultaten: Less Freedom, More Sustainable?

Tussenresultaten: Less Freedom, More Sustainable?

Het energieverbruik van gebouwen is een belangrijk onderwerp. Gebruikers van gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik. Deze invloed zal waarschijnlijk toenemen, omdat systemen van gebouwen worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Daarnaast hebben moderne kantoren vaak te maken met lege ruimtes, omdat werknemers thuis werken of ergens in een vergadering zijn. Dit resulteert in huurders die op dynamische wijze werkplekken plannen om het aantal benodigde werkplekken in een kantoor te verminderen

Onderzoek
Eric Roozendaal voert ten afronding van zijn studie aan de TU Eindhoven, afdeling Building Physics and Services (BPS) het onderzoek Less Freedom, More Sustainable uit. Het doel van het onderzoek is om de potentiële energiebesparingen op verschillende soorten gebouwen te bepalen door de toewijzing van mensen in een gedeeltelijk bewoond kantoor en de invloed van verschillende typen kantoorgebouwen en bezettingsgraden te optimaliseren. Eric voert het onderzoek uit in opdracht van Lone Rooftop en Simaxx.

Hot desking of office hoteling
Er zijn twee manieren om het gebruik van werkplekken te organiseren: hot-desking en office hotelingHot desking houdt in dat medewerkers bij aankomst een werkplek kunnen kiezen. In het geval van Office hoteling kunnen werknemers hun werkplek van tevoren plannen en wordt de beschikbaarheid van ruimten op een structurele manier beperkt en kan het gebouw efficiënter worden gebruikt.  In dit onderzoek wordt er gekeken naar Office hoteling omdat dit de meeste invloed heeft op de bezettingsgraad in het hele gebouw.


Varianten

Er worden twee kantoortypen onderzocht: een gebouw met kantoortuinen en een gebouw met cellenkantoren. De gebouwen hebben 20 verdiepingen met in totaal 10.000 m². Voor beide varianten is de benodigde complexiteit ten behoeve van de simulaties bepaald om de simulatietijd te minimaliseren en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen. Ook is gekeken wat de impact is van verschillende gebouweigenschappen op het energieverbruik.  Om de energieprestaties van de verschillende varianten en scenario’s te vergelijken, wordt het energieverbruik per vierkante meter vergeleken. Dit wordt onderverdeeld in verwarming, koeling, verlichting, apparatuur en ventilatoren. De piekbelastingen worden gegenereerd om de invloed op installaties te beoordelen. De gewogen temperatuuroverschrijding is meegenomen om te controleren of het binnenklimaat acceptabel blijft.

Vervolg
In het vervolg van het onderzoek worden de mogelijke strategieën opgesteld en verder geanalyseerd. Uiteindelijk worden alle varianten gesimuleerd, zodat per gebouwtype de besparingspotentie in kaart kan worden gebracht. Uit de eerste resultaten is gebleken dat voor een gebouw met kantoortuinen het gasverbruik tot 50% gereduceerd kan worden en het elektra verbruik tot 19%.

In juli 2019 worden de resultaten uit dit onderzoek bekend gemaakt. Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u meer weten over het onderzoek, mail dan naar info@simaxx.com of  neem contact op met Eric Roozendaal.

Eric voert ten afronding van zijn studie aan de TU Eindhoven, afdeling Building Physics and Services (BPS) het onderzoek Less Freedom, More Sustainable uit. BPS Kijkt verder dan energieneutrale en klimaatneutrale gebouwen met als doel nieuwe kennis te genereren, ontwerpmethoden te integreren en te ontwikkelen die leiden tot een duurzame, gezonde, comfortabele en productieve binnen- en buitenomgeving. Het doel is om echt duurzame habitats te ondersteunen met energieopwekking bij de eindgebruiker, gecombineerd met energieopslag en slimme besturingstechnologieën en het ontwerpen en beheren van gebouwen en gebouwde omgevingen die duurzaam, gezond en comfortabel zijn.

 

Deel dit bericht