Tien vragen aan.. Eloi Burdorf, CEO van Simaxx

Tien vragen aan.. Eloi Burdorf, CEO van Simaxx

1. Wie is Eloi Burdorf?
Mijn naam is Eloi Burdorf en ik ben CEO van de start-up Simaxx. Mijn ambitie is om samen met het hele team de wereld te laten zien wat we kunnen bereiken met de kennis, ervaring en data die wij hebben opgedaan met (duurzame) installaties. Wij zetten deze kennis in, om gebouwen optimaal te laten functioneren. Gebouwen zijn namelijk fantastisch om te zien, maar de waarheid is dat ze zelden goed functioneren. Simaxx leest continu data uit verschillende gebouwgerelateerde systemen en maakt van die data relevante informatie, waarmee gebouwinstallaties beter kunnen presteren. Dit is wat ik noem: duurzaamheid werkend maken. Fantastisch toch!

2. Welke rol speelt PropTech in jouw leven?
Ik geloof dat er steeds hogere eisen aan gebouwen gesteld worden ten aanzien van gezondheid, comfort, duurzaamheid en flexibiliteit. Deze verwachtingen zijn alleen op te lossen als we de technische mogelijkheden optimaal benutten en verder doorontwikkelen. PropTech speelt een rol in het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de transitie van gebouwen een belangrijke rol: dit is ook de achtergrond van Simaxx. In verschillende rollen ben ik bij al die fases van een gebouw betrokken: als ondernemer, als adviseur en als gebruiker speelt PropTech dus een essentiële rol.

3. Welke ontwikkelingen zie jij op het gebied van PropTech?
Een gebouw moet gezond, duurzaam en intelligent zijn en niet alleen op het moment van opleveren, maar gedurende de hele levensduur. Ontwikkelingen waarmee we gebouwen kunnen monitoren en bijsturen zijn dus essentieel. Daarnaast zien wij ook ontwikkelingen op het gebied van gebouwsimulatie waarmee we in staat zijn om gedrag van gebouwen perfect te voorspellen. Hierdoor kunnen we uitspraken doen over gebruik en indeling van een gebouw ten opzichte van energiegebruik en comfort voor de gebruikers. Hiermee kunnen echte prestatiegaranties worden gegeven.

4. Wat is de corebusiness van Simaxx en welke technologie gebruik je?
Simaxx laat gebouwen beter functioneren op het gebied van comfort (klachtenreductie, grotere huurderstevredenheid), duurzaamheid (lager energiegebruik) en onderhoud. Kortom winst voor de gebruiker, eigenaar en beheerder. Simaxx heeft een uniek platform ontwikkeld waarmee we leverancier onafhankelijk data uit gebouwen kunnen halen (GBS, slimme meters, sensoren ect.). Eigenlijk laten we een gebouw zelf vertellen(!) wat er mis is. Deze data wordt met slimme algoritmes omgezet in relevante informatie. Zowel op managementniveau: de cockpits als op operationeel niveau: zoals welke instelling gewijzigd moet worden of welk pompje niet goed werkt.

5. Waar wil je als Simaxx naar toe?
Simaxx heeft de ambitie om alle gebouwen in de wereld optimaal te laten functioneren voor alle gebruikers. Dit betekent dat we de komende jaren ons product verder gaan ontwikkelen zodat we niet alleen informatie genereren op basis waarop de beheerders kunnen acteren, maar we gaan vanuit Simaxx ook directe stuursignalen geven naar het GBS om te optimaliseren. Onze ambitie reikt daarbij verder dan Nederland en we zijn al in gesprek met partijen in onder andere Engeland en de Verenigde Staten om Simaxx verder uit te rollen.

6. Op welk eigen project ben je trots en waarom?
Projecten waarbij we in staat zijn om direct het verschil te maken. Als we de gebruikerstevredenheid kunnen vergroten dan voel ik wel enige trots: uiteindelijk gaat het er om dat mensen prettig kunnen werken en verblijven in gebouwen, waar ze geen klachten hebben over comfort en dergelijke. Onlangs hebben we Simaxx geïmplementeerd in een net opgeleverd gemeentekantoor waar veel klachten waren over het binnenklimaat (tocht en koud). De technisch beheerder heeft de klachten direct kunnen verhelpen op basis van de inzichten die Simaxx gaf. De betrokken medewerkers en de interne arbodienst waren 100% tevreden en dat is waar we het voor doen.

7. Welke element(en) is volgens jou van essentieel belang om succesvol te zijn als bedrijf op het gebied van PropTech?
Naast de “obvious”: voldoende kennis van ICT en voldoende echte “domeinkennis”, is het volgens mij essentieel dat we met open platforms werken. De hele kolom (van bouw tot sloop) is een wereld waarin iedereen in zijn eigen hokje zit en van daaruit werkt. Als we echt slagen willen maken is het essentieel dat we kennis gaan delen en samen gaan werken. Om die reden is Simaxx ook als open platform ontwikkeld waarop ook andere partijen hun app’s kunnen bouwen. Op die manier versterk je elkaar en kun je snel vooruitgang boeken.

8. Welke bedrijven/ start-ups zijn volgens jou veel belovend op het gebied van PropTech en waarom?
Naast ons eigen bedrijf Simaxx zie ik gelukkig veel partijen opstaan met zeer interessante en relevante oplossingen. Vooral partijen die met oplossingen komen ten aanzien van goedkope sensortechnologie waarmee je veel beter op ruimteniveau kunt meten of de ruimte gezond en comfortabel is, maar ook partijen die met trackingsystemen weten hoeveel mensen zich waar in een gebouw bevinden zijn erg interessant. Dit omdat je daarmee de gebouwprestaties ook weer verder kunt verbeteren.

9. Jouw (PropTech) inspiratie krijg je van?
Het steeds specifieker in kaart krijgen van problemen die zich voortdoen in gebouwen door de inzet van Simaxx op GBS-systemen. Het is prachtig om een gebouw te mogen laten vertellen wat er mis is met ‘hem’ en vooral hoe we hem weer beter kunnen laten voelen! Ik krijg inspiratie door steeds meer gebouwen te laten praten en hierdoor kunnen we patronen herkennen en deze vroegtijdig op te lossen.

10. Met welke bedrijven wil je graag zakendoen?
Wij willen graag zakendoen met partijen die samen met ons de gebruikerstevredenheid willen vergroten en daarmee ook de waarde van vastgoed voor eigenaren en beleggers. Partijen die specifieke kennis hebben van gebouwonderdelen als liften, toegangscontrolesystemen, security en enzovoort. Door dit soort zaken te combineren kunnen we gebouwbeheer naar een nieuw level brengen. Integraal sturen op tevredenheid, flexibiliteit, en duurzaamheid zonder concessies.

Bron: Proptech.nl

Deel dit bericht