SMARTER BUILDINGS: Verrassingen op de waterrekening voorkomen?!

SMARTER BUILDINGS: Verrassingen op de waterrekening voorkomen?!

Energiebesparing in de utiliteitsbouw is een hot topic. De regelgeving noodzaakt partijen om er actief mee bezig te zijn. Zeker nu de informatieplicht sinds 1 juli jl. is ingetreden en in navolging van het Parijse klimaatakkoord het energieverbruik straks beperkt moet zijn tot 50 kWh/m2 (waar het nu nog gemiddeld meer dan 200 kWh/m2 is). Waterbesparing is lang niet zo hot, maar zeker niet minder belangrijk. En net als met energiebesparing geldt dat met het actief monitoren van waterverbruik 20-25% kan worden bespaard.

Het waterverbruik in gebouwen is wellicht in eerste instantie niet zo zichtbaar als men denkt (douchen doe je thuis, de tuin sproei je ‘s avonds etc.). Even verder kijkend kan een gebouw heel wat tapwaterpunten hebben, denk aan douches, pantry’s, toiletruimten, centrale keuken/kantine etc.. Het verschilt natuurlijk heel erg per gebouw en hoe het gebruik wordt welke van de voorgaande functies aanwezig zijn. Gegeven de inleiding tijd om de pilot in het kader van Smarter Buildings aan de Schootsestraat in Eindhoven ook wat dat aangaat is onder de loep te nemen.

Foto 1

Het waterverbruik op de pilot locatie vindt hoofdzakelijk plaats in pantry’s (waterkokers, koffie/soep-machine, gootsteen) en toiletruimten (wc’s, urinoir’s en fonteintjes). Om actief aan de slag te gaan met het monitoren van het waterverbruik zijn de pantry’s voorzien van een watermeter (foto 1) van VTEC en tevens is hoofwatermeter verslimt (foto 2) in samenwerking met Brabant Water. Alle watermeters zijn vervolgens gekoppeld aan Simaxx. De komende tijd word er middels monitoring actief gespeurd naar eventuele voorkomende en opkomende lekken.

Foto 2

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas van Simaxx (w.vander.plas@simaxx.com) of Jan Mink van VTEC L&S (jan@vtec-ls.nl).

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.

Deel dit bericht