Smarter Buildings project

Smarter Buildings project

De wereld raakt steeds meer met elkaar verbonden. In 2020 zullen zo’n 25 miljard apparaten (draadloos) met elkaar in verbinding staan en de mogelijkheden die deze verbondenheid biedt zijn eindeloos. Smart Systems en Internet of Things (IoT) zijn de komende jaren economische drivers met grote maatschappelijke en sociale waarde. Nu al hebben IoT toepassingen de potentie om het totale energieverbruik in moderne kantoorgebouwen met 50% te reduceren. De verwachting is dat de volgende generatie IoT toepassingen autonome gebouwfuncties en gebruikerstaken verder zal combineren en integreren. Apparatuur die ons dagelijks leven ondersteunt en vergemakkelijkt door de dagelijkse processen en handelingen te voorzien van informatie waarop mensen en apparaten actie kunnen ondernemen.

Doelstelling
Het Smarter Buildings project (bestaande uit VTEC Lasers & Sensors en Simaxx software) heeft als doelstelling: ‘Het realiseren van een Smart Building oplossing voor nieuwe en bestaande (groepen van) gebouwen waarin gebouwbeheer en gebouwfunctie vergaand geïntegreerd zijn, waarin energieverbruik verder gereduceerd wordt en waarin bewoners maximaal comfort en ondersteuning geboden wordt’.

Twee pilots
Smarter Buildings zal in samenwerking met KRAGT Stroom BV en stichting Smart H’omes, haar innovaties in twee pilots testen. De eerste pilot is een bedrijfsverzamelgebouw in Eindhoven waar gekeken zal worden welke invloed Smarter Building applicaties hebben op het energieverbruik en comfort van de huurders. De tweede pilot vindt plaats in het slimme huis in Eindhoven  en zal kijken of met de data van Smarter Buildings, applicaties ontwikkeld kunnen worden die alleenstaande ouderen helpen om langer en veiliger zelfstandig thuis te blijven wonen.

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie. 

Deel dit bericht