Smarter Buildings: een goed binnenmilieu levert geld op

Smarter Buildings: een goed binnenmilieu levert geld op

Uit het rapport van ‘Prestatieverbetering door uw kantoor – over de invloed van het binnenmilieu op de arbeidsproductiviteit’ van Center for people and buildings (CFPB) van April 2018 blijkt dat binnenmilieu van invloed is op de arbeidsproductiviteit. Het rapport wijst heel concreet een viertal factoren aan die daaraan ten grondslag liggen, te weten temperatuur, lucht, geluid en licht. In dit artikel richten we ons op temperatuur.

In het rapport wordt het volgende geschreven over de relatie van temperatuur op productiviteit: Thermisch comfort wordt wel gedefinieerd als ‘de gemoedstoestand waarbij iemand tevreden is met het thermische binnenmilieu’. Een temperatuur tussen de 21°C – 25°C is optimaal voor de productiviteit in een kantooromgeving. Een oncomfortabele temperatuur kan een negatief effect hebben op de productiviteit. De productiviteit daalt gemiddeld met 2% bij een daling van de temperatuur per 1°C onder de 21°C-graden of bij een stijging per 1°C boven de 25°C.

In hetzelfde rapport wordt de productiviteit gekoppeld aan de loonkosten per m2 BVO per jaar. Het CFPB heeft met een model een analyse gemaakt over het pand waarin zij zelf gevestigd zijn en een eerste indicatie vastgesteld van de opbrengsten gerelateerd aan productiviteitsverbetering als gevolg van ingrepen in het binnenmilieu. Hoewel bij de casus enkele kanttekeningen worden geplaatst is vastgesteld dat ingrepen in het binnenmilieu een positief effect hebben op de arbeidsproductiviteit. Uit de casus blijkt dat 1% productiviteitsverbetering gelijk staat aan de opbrengsten van 25 euro per m2 BVO.

Passen we dit toe op de casus die onderdeel is van Smarter Buildings betekent dit het volgende:
Het pand van Kragt (zie eerdere berichtgeving) heeft een bruto vloeroppervlak van 1.300 m2. Dat zou betekenen dat bij een afwijking van de temperatuur met 1°C t.o.v. de onder- of bovengrens een opbrengst gerealiseerd kan worden van 65.000 euro. Kapitaliseer dat over een langere periode en de investering in binnenmilieu- maatregelen verdient zich altijd terug. Alleen de split incentive (letterlijk vertaald: verdeeld motief), ook in deze, speelt ons parten; de kosten voor de verhuurder en de opbrengsten voor huurder. Een aantoonbaar productiever pand is hoe dan ook meer waard. Dan moet de split incentive toch oplosbaar zijn!

Maar hoe zit het nu met de temperatuur in dit winterseizoen? In een week met een gemiddelde buitentemperatuur van ongeveer 0°C is de temperatuur in bedrijfsverzamelgebouw van Kragt aangenaam/ te warm te noemen. Een mooie score midden tussen de ondergrens en bovengrens voor de nachtelijke situatie, maar middag op de dag veel te warm. Enkele ruimtes zoals de vergaderruimte, kennen zelfs flinke uitschieters. Dat kan smarter! Met als resultaat: minder energiekosten, een aangenamer binnenklimaat … meer productiviteit.

Hoe is dat voor uw gebouw?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas van Simaxx  of Jan Mink van VTEC L&S.Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.

 

Deel dit bericht