SMARTER BUILDINGS: behoeftes van stakeholders

SMARTER BUILDINGS: behoeftes van stakeholders

Even internetten op de term ‘smart buildings’ levert heel veel hits op. Maar wat is nu een smart building precies. JLL geeft in haar publicatie ‘Smart Building Technology: Driving the Future of High Performance Real Estate’ de volgende invulling: “een gebouw voorzien van slimme technologie die in staat is om performance te monitoren, inefficiency te detecteren, facility management te informeren over problemen die automatisch kunnen worden opgelost en hen zodanig te faciliteren dat het werk snel kan worden uitgevoerd”. Deze definitie zet de gebruiker, zowel huur als verhuurder centraal.

De gebruiker centraal

Gebouwen kunnen worden verslimd door ze te voorzien van innovatieve oplossingen en ze daarmee duurzamer, gezonder, productiever, flexibeler en rendabeler te maken. De vraag is natuurlijk wel wat de gebruiker nu echt belangrijk vindt. Door het gesprek met ze aan te gaan over de behoeften worden deze meer inzichtelijk en kan er ook beter op worden ingespeeld. Binnen het project Smarter Buildings heeft een dergelijke inventarisatie door middel van interviews plaatsgevonden met de gebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw van Kragt. Simaxx en VTEC monitoren hier al een jaar de diverse aspecten op energie en comfort. Maar komt dit ook overeen met de behoeftes van de gebruikers van het pand? Oftewel: wat zijn hun behoeften?

De behoeften

Voor de verhuurder zijn een aantal zaken van groot belang. Om te beginnen gaat het om inzicht in het binnenklimaat en of dit binnen de norm zit. Daarnaast het snel kunnen detecteren van afwijkingen in energie en waterverbruik om onnodig hoge kosten te voorkomen. Vervolgens het delen van informatie met de gebruikers over de performance van het pand eventueel ook ten opzichte van andere panden. Last but not least bestaat er een behoefte om middels dashboarding informatie te delen over duurzaamheid en comfort aldanniet voorzien van tips. De huurder stelt het binnenklimaat centraal gezien de ervaringen rondom luchtvochtigheid en temperatuur en daaruit mogelijk voortvloeiende klachten als droge ogen, tochten het te warm of koud vinden.

Het vervolg

De komende maanden staan in het teken van het concreet invullen vanuit Smarter Buildings van de behoeftes van gebruikers middels dashboarding. Om gebruikers inzicht in de te geven in de werking van het gebouw wordt er een energiespiegel ontwikkeld die hen gaat informeren over het comfort in het gebouw en tips vanuit verhuurder hieromtrent. Ook wordt invulling gegeven aan de behoeften van de verhuurder. Benieuwd naar de resultaten en bevindingen van de gebruikers? Houd onze volgende nieuwsberichten in de gaten.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas van Simaxx (w.vander.plas@simaxx.com) of Jan Mink van VTEC L&S (jan@vtec-ls.nl).

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.

Deel dit bericht