SMART BUILDINGS: LESSONS LEARNED

SMART BUILDINGS: LESSONS LEARNED

Tegenwoordig weet iedereen dat het monitoren van het gebouw én de installaties werkt. Een gebouwbeheerder heeft te maken met verschillende processen zoals onderhoud, energieverbruik en het comfort. Het verkrijgen van een duidelijk inzicht is in veel gevallen lastig. Om de processen in kaart te brengen moet er worden gekeken naar installaties en systemen die vaak nauwelijks met elkaar communiceren. Door het inzetten van slimme technologieën kunnen deze installaties en processen snel aan elkaar gekoppeld worden en kan er worden gekeken naar optimalisatie mogelijkheden.

KRAANSPOORGEBOUW
Een jaar geleden is er in samenwerking met CBRE, Disruptive Technologies en Simaxx gekeken naar het comfort in het Kraanspoorgebouw. Het gebouw is prachtig om te zien, voor de gebouweigenaar is dat niet het enige dat telt. Bijdragen aan het welzijn van de huurders is minstens zo belangrijk.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de impact van comfortverbetering in gebouwen enorm is op ons welzijn, geluk en productiviteit. Dit resulteert in minder klachten en een grotere tevredenheid bij huurders. Hier op een innovatieve manier invulling aangeven en op een andere manier nadenken over het binnenklimaat is een actueel vraagstuk voor het Kraanspoorgebouw.


“We werken nauw samen met Disruptive Technologies & Simaxx
om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die een meetbaar
rendement voor onze klanten opleveren”,
Aldus Jardo Verheugd, commercieel manager bij CBRE.

 

PLAN VAN AANPAK
Een jaar geleden zijn de samenwerkende partijen gestart met het plaatsen van sensoren (Disruptive Technologies) in het gebouw met als doel om op ruimteniveau inzicht te krijgen in de temperaturen. Hiermee werd een start gemaakt in de het bepalen van het thermisch comfort. De sensoren zijn gekoppeld aan het platform van Simaxx om zo visueel inzicht te verkrijgen in het thermische comfort binnen het gebouw. Doormiddel van de onderstaande plattegrond en grafieken is er snel een 0-situatie bepaald.

0-METING
Uit de 0-meting is gebleken dat de zonzijde van het pand veel warmer is en dat de temperaturen aan de andere zijde van het pand te laag zijn. Dit heeft niets te maken met functioneren van de installaties maar met het bouwkundig aspect, ook wel de gebruikte materialen (de ijzeren buitenzijde van het pand).

LESSONS LEARNED
Door continue te monitoren, is gebleken dat het klimaat in disbalans werd gebracht door de huurders van het pand. Het airconditioning systeem is zo ingesteld dat deze koelt en voor voldoende frisse lucht zorg. Door de gebruikers van het gebouw werden de ramen opengezet aan de zonzijde, hierdoor gingen de installaties nog harder koelen.

FUTURE
Om het binnenklimaat nog meer te verbeteren blijven de partijen samenwerken en optimalisaties doorvoeren. Meer weten? Tijdens Building Holland op 9,10 en 11 april vertellen wij u graag meer. Wij zijn te vinden op de Innovation Boulevard.

Bestel hier uw (gratis) kaarten.

 

Deel dit bericht