Paris Proof Yourself

Paris Proof Yourself

Het Parijsakkoord zet elke sector in de gebouwde omgeving voor een enorme opgave. Het energieverbruik van honderdduizenden gebouwen in Nederland moet drastisch omlaag om de gestelde doelstellingen te halen. Een kantoorpand mag voor 2050 maximaal 50 kWh energieverbruik per m² per jaar hebben. Deze eis geldt voor het totale energieverbruik van een kantoorpand. Dit wil zeggen, het gebouwgebonden energieverbruik en het gebruikersdeel tezamen. Op het moment dat het energieverbruik voldoet aan de gestelde maximumeis, is het Paris Proof.
Emma van Dijk heeft ter afronding van haar studie aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Built Environment met als specialisatie Assetmanagement, het onderzoek Paris Proof Yourself uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe Simaxx door gestructureerd meten van gebouwprestaties bijdraagt aan optimaal ingeregelde en presterende kantoorpanden, in het proces om Paris Proof te worden.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een steekproef uit de installed base van Simaxx: vier kantoorpanden die gebruik maken van de Simaxx software. Per kantoorpand is onderzocht hoeveel energie er is bespaard door het gebruik van Simaxx. Voor de bepaling hiervan is een vergelijking gemaakt tussen het werkelijke energieverbruik en het eigenlijke energie verbruik.
Het eigenlijke energieverbruik is een voorspelling op basis van historische verbruiksgegevens. Deze voorspelling geeft een indicatie van wat het energieverbruik zou zijn geweest zonder het gebruik van Simaxx.

Resultaten

Het voorspelde energieverbruik is vergeleken met het huidige energieverbruik. Hieruit is naar voren gekomen dat er tot 18% op het totale energieverbruik is bespaard in de 4 vier onderzochte kantoorpanden. Die besparing is onder te verdelen in een besparing op gas en elektra, te weten tot 31% besparing op het gasverbruik en tot 14% op elektriciteitsverbruik. Deze procentuele besparingen resulteren in een afname van het energieverbruik per m² per jaar, hoewel de steekproef ook leerde dat deze gebruiken nog tussen 105 en 225 kWh/m2 zitten als het gaat om het energiegebruik in relatie tot Paris Proof.

Simaxx draagt bij aan het inzichtelijk en aantoonbaar maken van het werkelijke energieverbruik. Dit is de eerste stap naar een Paris Proof kantoorpand. Daarnaast draagt Simaxx met behulp van haar software bij aan optimaal ingeregelde en presterende kantoorpanden. Hierdoor wordt energie bespaard waardoor het energieverbruik per m² per jaar afneemt die de gebouwen dichterbij Paris Proof brengt!

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het onderzoek, mail dan naar w.vander.plas@simaxx.com of neem contact op met Emma van Dijk.

Emma van Dijk

Emma heeft ten afronding van haar studie aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Built Environment met als specialisatie Assetmanagement, het onderzoek Paris Proof Yourself uitgevoerd.

De afstudeerrichting Assetmanagement richt zich op het zo optimaal mogelijk beheren van de fysieke bedrijfsmiddelen van organisaties, zoals gebouwen, terreinen en installaties. Hierbij wordt continue gekeken naar de prestaties, opbrengsten, kosten, risico’s en duurzaamheid in relatie tot de strategische doelstellingen van de organisatie.

Deel dit bericht