Mini PC

Mini PC

Het ontsluiten van data uit gebouwen kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. In vele gevallen wordt dit gedaan door het plaatsen van onze software op de beheer PC van het GBS, of op een externe server die door de klant wordt gefaciliteerd. In dit geval is de afstemming en communicatie met alle stakeholders van groot belang en kan dit impact hebben op de doorlooptijd. Vanaf heden is het mogelijk om dit proces te versnellen en kan Simaxx een mini PC met software plaatsen.

HOE WERKT HET?
Vanaf deze mini PC wordt er een private connectie (4G internetverbinding) tot stand gebracht en worden gegevens over uw gebouw verstuurd naar het Simaxx platform. Er hoeft geen software op de GBS PC te worden geplaatst. Daarnaast ontzorgen wij u ook in onderhoud. Simaxx beheert de Mini PC en kan direct inloggen en is niet langer afhankelijk van derden. In de mini PC is een voorziening opgenomen om te voorkomen dat het overige (klant)netwerk benaderd kan worden.

Deel dit bericht