Less Freedom, More Sustainable?

Less Freedom, More Sustainable?

De invloed van hoteling op de energieprestaties van kantoorgebouwen.

Het energieverbruik in de gebouwde omgeving in Nederland bedraagt ​​ongeveer 40% van het totale energieverbruik. Daarom is reductie in de gebouwde omgeving een belangrijke bijdrage aan een duurzame omgeving. In gebouwen zijn de bewoners verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik van het gebouw. Omdat gebouwen en systemen steeds meer worden geoptimaliseerd en de technische prestatienormen strenger worden, wordt de invloed van gebruikers op prestaties van gebouwen steeds groter.

Flexibiliteit
Moderne kantoren hebben vaak te maken met lege ruimtes omdat personeel onderweg is of op een andere locatie werkt (bijvoorbeeld thuis). Dit resulteert in een trend van kantoorhuurders die op zoek zijn naar office-management in hotelstijl, waar minder bureaus dan kantoormedewerkers hun flexibiliteit weerspiegelen om vanuit andere locaties te werken en deel te nemen aan vergaderingen. Daarnaast zoeken energiebronnen naar flexibiliteit in tijden van overvloed en wanneer de aanbodmogelijkheden worden beperkt door gebrek aan zon en / of wind.

In dat geval zou het interessant kunnen zijn om hoteling in kantoren te overwegen. Met hoteling kunnen medewerkers hun gebruik van werkruimten dynamisch plannen, gebouwmanagers van kantoorgebouwen kunnen de gebruikers naar een specifieke locatie in het gebouw leiden of specifieke delen van het gebouw opzettelijk afsluiten. Dit kan leiden tot een vermindering van de energievraag en -kosten

Onderzoek naar kantoorhoteling
Eric Rozendaal voert in opdracht van TU Eindhoven, Lone Rooftop en Simaxx een onderzoek uit naar: De invloed van Kantoorhoteling op zowel de warmte- en koude vraag als het benodigde vermogen. Het doel van dit onderzoek is om de potentiële energiebesparingen op verschillende type gebouwen te bepalen door de toewijzing van mensen in een gedeeltelijk bezet kantoor en de invloed van verschillende typen kantoorgebouwen en bezettingsgraden te optimaliseren.

Het aankomende half jaar zal Eric Rozendaal de voordelen met betrekking tot de energieprestaties als hoteling wordt toegepast, onderzoeken. Daarnaast wordt er gekeken welke hoteling-strategie voor welk kantoorgebouw het voordeligst zou zijn terwijl het comfort van binnen behouden blijft.

Onderzoekstrategie
Binnen het onderzoek wordt er een literatuurstudie gedaan om de energie- en comfort gerelateerde KPI’s en hun streefwaarden te bepalen. Ook de ontwerpvarianten, scenario’s en BPS-tool die worden gebruikt, zijn gebaseerd op een literatuurstudie. De ontwerpvarianten zijn een combinatie van de eigenschappen van de gebouwen (constructie, gevelontwerp, thermische eigenschappen en installaties) en de scenario’s zijn een combinatie van bezettingsgraad en hoteling-strategie. Met de gebouwtypes en eigenschappen kan het gebouwprestatiesimulatiemodel worden gevormd. De energieprestatiegegevens uit de literatuur zullen worden gebruikt om het model te valideren. Het gevalideerde model zal worden gebruikt om een ​​parametrische analyse uit te voeren door de energieprestaties van de ontwerpvarianten en scenario’s te simuleren. Deze resultaten kunnen vervolgens worden geanalyseerd en er kunnen conclusies worden getrokken. Naast de literatuurstudie en de simulatie-analyse, informatie van een case-building zal worden geselecteerd. Dit bestaat uit de gebouweigenschappen, energieprestatiegegevens en bezettingsgegevens. Een uitgebreidere analyse van dit gebouw kan worden gegeven en de prestaties kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van de parameterstudie.

In september 2019 worden de resultaten uit dit onderzoek bekend gemaakt.
Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u meer weten over het onderzoek, mail dan naar info@simaxx.com of  neem contact op met Eric Roozendaal.

 Eric voert ten afronding van zijn studie aan de TU Eindhoven, afdeling Building Physics and Services (BPS) het onderzoek Less Freedom, More Sustainable uit. BPS Kijkt verder dan energieneutrale en klimaatneutrale gebouwen met als doel nieuwe kennis te genereren, ontwerpmethoden te integreren en te ontwikkelen die leiden tot een duurzame, gezonde, comfortabele en productieve binnen- en buitenomgeving. Het doel is om echt duurzame habitats te ondersteunen met energieopwekking bij de eindgebruiker, gecombineerd met energieopslag en slimme besturingstechnologieën en het ontwerpen en beheren van gebouwen en gebouwde omgevingen die duurzaam, gezond en comfortabel zijn.

Deel dit bericht