Resultaten aantoonbaar maken

Resultaten aantoonbaar maken

Het leveren van bewijs is belangrijker dan ooit. Potentiele klanten vragen naar de aantoonbaarheid van beoogde resultaten om op deze manier het aankoopbedrag te kunnen verantwoorden. Deze doelstellingen worden vastgelegd in de vorm van usecases. Een usecase focust zich op de beschrijving van de doelstellingen, of deze behaald zijn en welk resultaat dit met zich mee heeft gebracht.

SIMAXX
Functioneert uw gebouw naar behoren? Zijn er zijn besparingen te behalen op gebied van energie? Kan het comfort worden verhoogd? Simaxx houdt zich dagelijks bezig met deze vraagstukken en beantwoordt deze voor klanten.

Simaxx vertaalt data uit gebouwen naar informatie waarmee gestuurd kan worden op onderhoud, comfort en duurzaamheid. Heeft de verwarming vannacht aangestaan? Werkt de warmtepomp niet? Het gebouw vertelt aan Simaxx wat de afwijkingen én verbeteringen zijn.

Door middel van deze informatie worden inzichten gecreëerd die ervoor zorgen dat storingen worden voorkomen, een beter binnenklimaat wordt gerealiseerd en er een energiereductie behaald kan worden. Het aantonen van deze resultaten is van groot belang. Om deze resultaten aantoonbaar te maken voert Amalia Pechler, student Facility Management aan de Haagse Hogeschool, een onderzoek uit naar geschikte usecases voor Simaxx.

USECASES
Usecases worden beschreven in een niet-technische terminologie en omschrijven de vooraf opgestelde doelstellingen (in samenwerking met de klant) en in hoeverre deze behaald zijn in termijnen van drie maanden, één jaar of langer. Er is een onderverdeling gemaakt in de grootte van gebouwen, de gebruikersfuncties en de gewenste resultaten. Tijdens het onderzoek nemen er verschillende gebruikers van Simaxx deel om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de eerste usecase voor Simaxx.


AMALIA PECHLER
‘’Mijn onderzoek voor Simaxx bestaat uit twee delen. Enerzijds richt ik mij op de beweegredenen van klanten om Simaxx aan te schaffen en welke wensen en onderwerpen zij waardevol vinden m.b.t. de toekomst. Daarnaast ga ik tijdens de interviews in op de beoogde doelstellingen van Simaxx en in hoeverre deze worden of zijn behaald. De resultaten worden verwerkt in usecases die door Simaxx worden gebruikt in communicatie-uitingen’’.

Deel dit bericht