Duurzamere Zuidas Amsterdam

Afspraken over nog duurzamere Zuidas

Gebouwen op de Zuidas scoren al 20 procent hoger op energiezuinigheid dan gemiddeld in Nederland. Echter kan het nog veel duurzamer. Simaxx draagt bij aan duurzame gebouwen. Simaxx kan alle data uit verschillende systemen in een gebouw combineren, verzamelen en analyseren. Deze informatie levert in de gebouwde omgeving nieuwe mogelijkheden voor het optimaliseren van de manier hoe we met vastgoed om kunnen gaan.

Dat schrijven Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam in het op 13 april gepresenteerde Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015. De hier gevestigde bedrijven en organisaties namen ook in 2015 vele maatregelen om het gebied verder te verduurzamen. Er kwamen nieuwe fietsfaciliteiten, duurzame, nieuw opgeleverde kantoor- en woongebouwen en er was veelvuldig gebruik van warmtekoude-opslag en zonnepanelen als energiebronnen.

In 2015 heeft een grote groep bedrijven gezamenlijk de ambitie uitgesproken om tot de meest duurzame business- en woonomgeving van Europa te komen in 2020. Deze ambities zijn vastgelegd in de Ambitieverklaring GBC Zuidas 2015, die werd ondertekend door meer dan 25 partijen. Het is de enige ontwikkelingslocatie in Nederland die als gebied een jaarlijks duurzaamheidsverslag uitgeeft.

Hogere eisen Zuidas
Gebouwen, zo bleek uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2015, zijn verantwoordelijk voor 36 procent van de totale CO2-uitstoot. De helft hiervan zijn kantoorgebouwen. De afdeling Zuidas van de gemeente Amsterdam stelt hoge eisen op het gebied van duurzaamheid aan investeerders: een nieuw gebouw moet minstens een Breeam Excellent-label hebben om een plaats te krijgen in Zuidas.

De meeste duurzame maatregelen worden niet van overheidswege opgelegd, maar komen van de bedrijven zelf. The Edge, het gebouw waar onder andere Deloitte in is gevestigd, produceert bijvoorbeeld meer energie dan dat het gebruikt. The Edge en het hoofdkantoor van ABN Amro ontvingen onlangs een belangrijke internationale duurzaamheidsprijs voor hun kantoorgebouw: ABN Amro de Breeam In-Use Award voor bestaande kantoorgebouwen en The Edge de Breeam Award voor het duurzaamste nieuwe kantoorgebouw.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

Deel dit bericht